ارسالی و مشتریان

فروش و ارسال پرس های نو برادران رضایی به همکاران نمایشگاه دار

ارسال پرس های برادران رضایی به فروشندگان دستگاه‌های صنعتی

پرس های با کیفیت برادران رضایی در کارگاه تولیدی قطعات خودرو

ارسال پرس ۳۵تن و ۲۵تن نو به شهرک صنعتی قرچک

بارگیری و ارسال پرس 60 تن برادران رضایی به شهر قم

ارسال پرس های برادران رضایی به شهر ایلام

ارسال پرس های برادران رضایی به شهر ایلام

ارسال پرس های ضربه ای برادران رضایی به شهر صنعتی اراک

ارسال پرس های برادران رضایی به شهر ایلام

ارسال پرس های برادران رضایی به شهر ایلام

ارسال پرس های برادران رضایی به شهر ایلام

image

بارگیری وارسال پرس ۱۶۰تن برادران رضایی

ارسال پرس های برادران رضایی به شهر ایلام

ارسال پرس 80 تن نوبا سیستم پنوماتیک و روغنکاری اتومات

ارسال پرس های برادران رضایی به شهر ایلام

ارسال پرس های برادران رضایی به شهر ایلام